VÝTVARNÁ VÝZVA

na téma

Pohádkové oKouzlení

aneb kouzla kolem nás, v pohádkách i mimo ně. 

Nechme se okouzlit!

 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Zvol libovolnou techniku:

malbu, kresbu, koláž, grafiku aj. – formát libovolný, práce mohou být i prostorové (keramika, kašírování, dřevo aj. – libovolná velikost) nekopíruj ilustrace z knížek 

NEZAPOMEŇ!

Na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/autorů, rok narození, třídu, adresu bydliště či školy, emailovou adresu, telefonní číslo (domů nebo do školy) zapojit se může každý bez ohledu na věk 

uzávěrka soutěže je 20. června 2023

 

Svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu:

Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, označte VÝTVARNÁ VÝZVA.

  • Odborná porota vybere ty nejzdařilejší práce, které budou odměněny. 

Jejich autoři budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení v rámci programu festivalu JMP v sobotu 16.září 2023 na hlavním pódiu v Zámeckém parku. 

  • Oceněné práce budou v průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku a zveřejněny na www.pohadka.cz 
  • Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu festivalu JMP

Těšíme se na Vaše práce 🙂