TRHOVCI

STŘEDA 11. 9. – NEDĚLE 15. 9. 2024

– prodej probíhá středa od 15:00 do min. 17:00, čtvrtek,  pátek a sobota od 9:00 do min. 17:00,  neděle dopoledne od 9:00-min. 12:00.

 

Místa pro trh: 

 • Žižkovo náměstí (drobné občerstvení, regionální výrobky, další prodej)
 • Husova ulice (stánky s dílničkami, regionální výrobky, další prodej)
 • Zámecký park (občerstvení, regionální výrobky, další prodej)
 • Valdštejnovo náměstí (občerstvení, regionální výrobky, další prodej)

 

trh festival Jičín - město pohádky

Vážení a milí prodejci, festival Jičín – město pohádky chystáme, těšíme se a proběhne následovně:


Připravujeme:

 • hernu a dílny na Valdštejnově náměstí, menší vystoupení a atrakce (dřevěný kolotoč sporty, řemesla, vláček a další),
 • průvod ve středu 11. 9. s cílem v Zámeckém parku,
 • bohatý program v Zámeckém parku od 11. do 15. 9. 2024, program v parku v sobotu 14. 9. je se vstupným, ostatní dny bez vstupného
 • divadla a workshopy ve Valdštejnském zámku a okolí,
 • drobná hudební a divadelní představení na různých místech ve městě,
 • pro prodej nápojů budou organizátorem akce přiděleny prodejcům poskytujícím nápoje vratné kelímky (na základě smlouvy a následného vyúčtování) – tato skutečnost bude s vystavovateli, kterých se to týká, komunikována individuálně (prodejce je povinen respektovat ekologická opatření organizátora akce).


Oproti minulým ročníkům NEBUDE:

 • velké občerstvení na Valdštejnově náměstí –  bude menší občerstvení po obvodu náměstí
 • velké pódium na Valdštejnově náměstí – budou zde drobná vystoupení
 • program a trh na Rynečku


Trhy budou od čtvrtka do soboty na Žižkově náměstí a na Husově ulici, Valdštejnově náměstí, stánky budou i v Zámecké zahradě. 

Stánky do trhu budou vybírány podle těchto kritérií:

 1. Prodejní stánek s řemeslnou a rukodělnou výrobou, regionálními produkty, knihami, hračkami…
 2. Prodejní stánky vlastní tvorby s dílničkou 
 3. Prodejní stánek s občerstvením (vítáme palačinky, churros, raclettes, domácí limonády, kávu a malé pochutiny, apod.) – dále občerstvení větší, prodej nápojů… na festivalu je zakázán prodej tvrdého alkoholu


Z došlých přihlášek budeme účastníky trhu vybírat, poslání přihlášky není zárukou toho, že se budete trhu účastnit.

Upřednostňujeme stánky s řemeslnou a rukodělnou výrobou, regionálními produkty, knihami a hračkami české výroby pro děti.

Další informace

 • Elektrická energie – žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 30 – 50m.
 • Uzávěrka došlých žádostí je prodloužena do 15. května 2024
 • Informaci o přijetí do trhu dostanete nejpozději do 31. května 2024
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout stánky, které neodpovídají konceptu pohádkového tržiště, a sestavit finální podobu rozmístění stánků – snaží se tím vyhnout nadměrné duplicitě prodávaného sortimentu a chce tak dosáhnout optimálního zastoupení veškerého nabízeného zboží ku oboustranné spokojenosti
 • Sortiment v přihlášce je závazný. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce z místa konání, pokud toto zásadně poruší.
Vyplněnou žádost společně s fotografií stánku v případě jarmarku zasílejte na e-mail: trh@pohadka.cz. 

Informace o zpracování osobních údajů

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 00271632, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů fyzických osob a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.

Osobní údaje zpracováváme v rámci:

 • Uzavírání a plnění smlouvy o pronájmu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • pro tyto účely: poskytnutí místa na tržišti (33. ročník – Věda děda Vševěda) 
 • v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a nebudou poskytovány jiným osobám a nebudou poskytovány do třetích zemí.


Informace o právech subjektu údajů
:

 • Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
 • Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
 • Právo na výmaz údajů po ukončení smluvního vztahu
 • Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ceník

Počítá se pouze prodejní plocha v délkovém metru. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH činí 21%. 

Prodejní stánek (stánky s řemeslnou a rukodělnou výrobou, regionálními produkty, knihy a hračky české výroby pro děti) 250 Kč/m prodejní plochy/den

Stánky s dílničkami (stánky s placenou dílničku) 180 Kč/m prodejní plochy/den

Stánky s občerstvením cena je sjednávána individuálně s naším „pohádkovým gastro týmem“, zohledňujeme druh sortimentu, přípravu v rámci prodeje a další individuální parametry vaší účasti. 

 • stánky s prodejem laskomin (ve stánku neprobíhá příprava, jedná se o prodej) 
 • stánky s prodejem jídla (ve stánku se jídlo připravuje a vaří) 
 • stánky nabízející alkohol (pivo, víno… prodej tvrdého alkoholu na festivalu není povolen) 

Účast na středečním a nedělním trhu je zdarma (netýká se vystavovatelů zařazených do kategorie gastro / občerstvení), pokud se trhu účastníte od čtvrtka do soboty. Dále v případě účasti na všech třech dnech (čtvrtek-sobota)  je poskytnuta zvýhodněná cena za stánkovné (netýká se vystavovatelů zařazených do kategorie gastro / občerstvení)

V případě potřeby el. připojení se připočítává paušální poplatek 400–700 Kč dle nahlášeného odběru (bez rozdílu, zda přijedete na jeden, či více dní)

Ceník ke stažení:  Cenik-2024.pdf

Přihlášky 2024 ke stažení:

Prihlaska-do-TRHU-festivalu-JMP-2024

Jelikož upřednostňujeme komunikaci přes e-mail, veškeré další dotazy prosím směřujte na:

 

Jarmark a vystavovatelé vlastních produktů  e-mail: trh@pohadka.cz, v nutných případech je možné využít i tel: +420 737 745 306. Telefonní číslo je dostupné pouze ve všední dny v čase 8:00–17:00 hod. 

 

Prodejci gastra a nápojů na e-mail: akce@kafenebodrink.cz, v nutných případech je možné využít i tel: +420 737 800 023
Pokud máte zájem zúčastnit se festivalu jako prodejce gastra a nápojů, prosíme, kontaktujte nás do 30. května. Vyjádření dostanete nejpozději 30. června.