Nadační fond Jičín – město pohádky

Korespondenční adresa a fakturační údaje:
Nadační fond Jičín – město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

Produkce: Ing. Šárka Bekrová sarka.bekrova@pohadka.cz

pohadka@pohadka.cz
tel.: 733 527 867
www.pohadka.cz

Správní rada NF JMP
Ladislav Horváth,                                                                                předseda správní rady, ladislav.horvath@pohadka.cz
Mgr. Alena Stillerová
Mgr. Zuzana Vavřincová, zuzana.vavrincova@pohadka.cz

Dozorčí rada NF JMP

JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý