Nadační fond Jičín – město pohádky

Korespondenční adresa a fakturační údaje:
Nadační fond Jičín – město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

pohadka@pohadka.cz
tel.: 733 527 867
www.pohadka.cz

Výkonná ředitelka
Ing. Petra Hanušová
petra.hanusova@pohadka.cz, tel.: 733 527 867

Správní rada NF JMP
Ladislav Horváth předseda správní rady 
Ing. Eva Zachovalová 
Ing. Jana Kousalová
Mgr. Alena Stillerová
Mgr. Martina Zelingerová
Mgr. Zuzana Vavřincová, zuzana.vavrincova@pohadka.cz

Dozorčí rada NF JMP

JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý
Blažena Bohuňovská
Ing. Monika Stránská
JUDr. Alena Jírovcová
Antonín Brendl

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.