Logo Festival Jičín Město pohádky

Trh festivalu JMP 2022

 

POHÁDKOVÝ TRH

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY 2022

Komu se nelení, tomu se zelení

STŘEDA 7.9.- NEDĚLE 11.9. 2022

Místo trhu: 

 1. Žižkovo náměstí (drobné občerstvení, regionální výrobky, další prodej)
 2. Husova ulice (stánky s dílničkami, regionální výrobky, další prodej)
 3. Zámecký park (občerstvení, regionální výrobky, další prodej)
 4. Valdštejnovo náměstí  (občerstvení, regionální výrobky, další prodej)

POZOR DŮLEŽITÉ! ČTĚTE!

Vážení a milí trhovci,

festival Jičín - město pohádky chystáme, těšíme se a proběhne následovně: 

BUDE 

 • herna a dílny na Valdštejnově náměstí, také zde budou drobná vystoupení a atrakce (dřevěný kolotoč sporty, řemesla, vláček…)
 • průvod ve středu 7.9., který dojde do Zámeckého parku
 • program v Zámeckém parku od 7.9. do 10.9. 2022
 • divadla a workshopy ve Valdštejnském zámku a okolí
 • drobná hudební a divadelní představení dále ve městě

NEBUDE

 • velké občerstvení na Valdštejnově náměstí -  bude ale menší občerstvení po obvodu náměstí
 • velké pódium na Valdštejnově náměstí- budou zde drobná vystoupení
 • program na Rynečku a tím pádem zde nebude ani trh

Trhy budou od čtvrtka do soboty na Žižkově náměstí a na Husově ulici, Valdštejnově náměstí, stánky budou i v Zámecké zahradě. 

Budeme rádi, když pošlete svoji přihlášku, pokud splňujete níže daná kritéria:

Stánky do trhu budou vybírány podle těchto kritérií:

 1. Prodej vlastní tvorby (šperky, hračky, výrobky z přírodních materiálů)
 2. Prodej regionálních produktů
 3. Prodej vlastní tvorby s dílničkou  
 4. Občerstvení vhodné pro děti (vítáme palačinky, churros, raclettes, domácí limonády, kávu a malé pochutiny, apod.)

Z došlých přihlášek budeme účastníky trhu vybírat, poslání přihlášky není zárukou toho, že se budete trhu účastnit.

Upřednostňujeme stánky s řemeslnou a rukodělnou výrobou, regionálními produkty, knihy a hračky české výroby pro děti.

Další informace

 • Elektrická energie - žadatel musí mít vlastní kabel pro přívod energie v délce 30 – 50m.
 • Uzávěrka došlých žádostí je 31. května 2022
 • Informaci o přijetí do trhu dostanete nejpozději do 15.7.2022
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout stánky, které neodpovídají konceptu pohádkového tržiště, a sestavit finální podobu rozmístění stánků - snaží se tím vyhnout nadměrné duplicitě prodávaného sortimentu a chce tak dosáhnout optimálního zastoupení veškerého nabízeného zboží
 • Sortiment v přihlášce je závazný. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat prodejce z místa konání, pokud toto zásadně poruší.

Vyplněnou žádost společně s fotografií stánku zašlete do 31. 5. 2022 na e-mail: trh@pohadka.cz nebo na adresu: NF JMP, Denisova 400, 506 01 Jičín
 

Informace o zpracování osobních údajů

Nadační fond Jičín – město pohádky, IČ: 15056627, Denisova 400, 50601 Jičín, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním

Osobní údaje zpracováváme v rámci:

 • Uzavírání a plnění smlouvy o pronájmu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • pro tyto účely: poskytnutí místa na tržišti (30. ročník - Komu se nelení, tomu se zelení) 
 • v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a nebudou poskytovány jiným osobám a nebudou poskytovány do třetích zemí.

Informace o právech subjektu údajů:

 • Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
 • Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
 • Právo na výmaz údajů po ukončení smluvního vztahu
 • Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ceník

Počítá se pouze prodejní plocha v délkovém metru 

Prodejní stánek (stánky s řemeslnou a rukodělnou výrobou, regionálními produkty, knihy a hračky české výroby pro děti) 300 Kč/m/den

Stánky s dílničkami (stánky, s placenou dílničku) 300 kč/m/den

Stánky s občerstvením 500 kč/m/den

Účast na středečním a nedělním trhu je zdarma, pokud se trhu účastníte od čtvrtka do soboty.

 

Přihlášky 2022:

Prihlaska-do-TRHU-festivalu-JMP-2022.docx

Prihlaska-do-TRHU-festivalu-JMP-2022.pdf

Jelikož upřednostňujeme komunikaci přes e-mail, veškeré další dotazy prosím směřujte na e-mail: trh@pohadka.cz, v nutných případech je možné využít i tel: +420 737 745 306. Telefonní číslo je dostupné pouze od pondělí do pátku v čase 17 - 19 hod. 

 

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru