Trh festivalu JMP

 

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vyplnění přihlášky, finančního plnění, ohledně umístění a na místě v době konání festivalu:

Michaela Brusáková
Tel.: 733 527 867
E-mail: trh@pohadka.cz

 


Pokyny pro přijaté účastníky trhu

Příjezd a umístění stánků je možný od středy 11. září v čase 6:00 - 10:00. 
Ostatní dny je nutné dodržet příjezd ke stánku v čase 6:00 - 8:30. 
Po této hodině nebudou další auta na náměstí vpuštěna!
Odjezd aut ve středu do 14:00, ostatní dny do 9:00.
Děkujeme, že respektujete naše požadavky a přispíváte tak ke kultuře akce!

Odjezd a vyklízení stánků je možný každý den a to takto:

  • středa - pátek od 17:00 hodin
  • sobota - od 21:00 hodin
  • neděle - od 15:00 hodin

Všichni účastníci jsou povinni tyto lhůty dodržovat!

Důležité pokyny a informace:

Každý prodejce je povinen si vyzvednout REGISTRAČNÍ KARTU a označit si tímto svůj prodejní stánek. Tento dokument obdrží při příjezdu na Valdštejnově náměstí ve stánku označeném INFORMACE – TRH.

Dále jsou prodejci povinni řádně označit prodejní místo v souladu s ust. § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), a zřetelně označit zboží cenami v souladu s cenovými předpisy nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

Konkrétní umístění se dozvíte na webových stránkách www.pohadka.cz v sekci TRH nebo přímo při příjezdu na místo konání trhu ve stánku INFORMACE - TRHY. Místo bude vyznačeno identifikačním číslem prodejce i na místě prodeje a je neměnné. Prodejce, který umístí svůj stánek na jiné místo, bude pořadatelem vykázán z místa konání trhu.

POVOLENÍ K VJEZDU do uzavřeného prostoru (ke svému prodejnímu místu) obdrží prodejce poštou spolu se smlouvou. Prodejce je povinen označit tímto svůj vůz.

Prodejce musí ihned po vyložení zboží do stánku odjet na vyhrazená parkoviště (mapy k dispozici na webových stránkách nebo ve stánku INFORMACE - TRH. PARKOVÁNÍ VOZIDEL U PRODEJNÍHO MÍSTA JE ZAKÁZÁNO!

PRODEJCE, KTERÝ POŽADUJE PŘÍPOJKU ELEKTRICKÉ ENERGIE/VODY, MUSÍ DISPONOVAT VLASTNÍM KABELEM/HADICÍ O MINIMÁLNÍ DÉLCE 50 METRŮ.

PRODEJCI JSOU POVINNI UDRŽOVAT POŘÁDEK I V OKOLÍ SVÉHO PRODEJNÍHO MÍSTA. Veškerý odpad je prodejce povinen uklidit do popelnic, kontejnerů a po ukončení prodeje uvést místo do původního stavu. POKUD PRODEJCE PRODÁVÁ SORTIMENT, Z KTERÉHO VZNIKÁ ODPAD, JE POVINEN OPATŘIT SVŮJ STÁNEK VLASTNÍ ODPADNÍ NÁDOBOU.

Prodejci jsou povinni nevystavovat, nenabízet a neprodávat rozlévané lihoviny, tj. alkoholické nápoje obsahující více než 15% objemových jednotek etanolu.

Prodejce je povinen zabezpečit svůj stánek před poškozením nebo krádežemi. Za přenechání stánku na místě trhu přes noc zodpovídá plně prodejce.

PÁSKY opravňující k sobotnímu vstupu do uzavřených prostor města si prodejce vyzvedne v pátek 13. září 2019 na Valdštejnově náměstí ve stánku označeném INFORMACE – TRH. Počty jsou stanoveny dle zaslaných údajů v přihlášce.

VEŠKERÉ ÚDAJE UVEDENÉ V PŘIHLÁŠCE, SMLOUVĚ A PRAVIDLECH JSOU ZÁVAZNÉ! V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ JE POŘADATEL OPRÁVNĚN VYKÁZAT PRODEJCE Z MÍSTA KONÁNÍ TRHU BEZ NÁROKŮ NA FINANČNÍ VYROVNÁNÍ!
PRODEJCE JE POVINEN DBÁT POKYNŮ ORGANIZÁTORŮ A NESTAVĚT STÁNKY MIMO JIMI URČENÉ PROSTORY. POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO UMÍSTIT JAKÝKOLIV STÁNEK NA MÍSTO PODLE JEHO UVÁŽENÍ.

Kompletní pravidla TRHU JMP naleznete ZDE! (.pdf)


Provozní doba stánku INFORMACE - TRH

středa - sobota
6:00 - 11:00
13:00 - 15:00
neděle
7:00 - 9:00

Kontaktní osoba

Michaela Brusáková
Tel.: 733 527 867


Přihlášky do TRHU

Zde naleznete přihlášky ke stažení ve dvou formátech:

Přihláška k trhu, (.docx)
Přihláška k trhu, (.pdf)

Před vyplněním si pečlivě přečtěte PRAVIDLA TRHU!
Uzávěrka přihlášek bude 30. června 2019!


 

 

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru