VÝTVARNÁ VÝZVA

na téma

Pohádkové oKouzlení

aneb kouzla kolem nás, v pohádkách i mimo ně. 

Nechme se okouzlit!

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Zvol libovolnou techniku:

malbu, kresbu, koláž, grafiku aj. – formát libovolný, práce mohou být i prostorové (keramika, kašírování, dřevo aj. – libovolná velikost) nekopíruj ilustrace z knížek 

NEZAPOMEŇ!

Na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/autorů, rok narození, třídu, adresu bydliště či školy, emailovou adresu, telefonní číslo (domů nebo do školy) zapojit se může každý bez ohledu na věk 

uzávěrka soutěže je 20. června 2023

Svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu:

Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, označte VÝTVARNÁ VÝZVA.

    • Odborná porota vybere ty nejzdařilejší práce, které budou odměněny. 

Jejich autoři budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení v rámci programu festivalu JMP v sobotu 16.září 2023 na hlavním pódiu v Zámeckém parku. 

    • Oceněné práce budou v průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku a zveřejněny na www.pohadka.cz 

    • Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu festivalu JMP

Těšíme se na Vaše práce 🙂

PŘIHLÁŠKA VLASTNÍCH VYSTOUPENÍ ČI AKTIVIT

Ukažte talent vašich žáků… předveďte, čemu se vaše škola či zájmový kroužek věnuje, nebo se přijďte prostě jen s námi bavit a utvářet festival 🙂

 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Přihláška vlastního vystoupení

Tančíte, zpíváte, hrajete…? Vyplňte přihlášku a zašlete nám ji na e-mail skoly@pohadka.cz. Ideálně k přihlášce přidejte i nějaké fotografie pro lepší propagaci vašeho vystoupení. Ozve se vám naše pohádková koordinátorka a sdělí vám, kdy a kde budete vystupovat. No a pak už se jen můžete těšit na září. Uzávěrka přihlášek do konce června 2023.

ke stažení: Přihláška vystoupení 2023

Přihlášky vlastních aktivit

Chcete ukázat co se žáci ve vaší škole či kroužku učí? Připravit pro návštěvníky hrací či kreativní dílnu? Pak vyplňte přihlášku a zašlete na e-mail prihlasky@pohadka.cz. Ozve se vám naše pohádková koordinátorka a sdělí vám podrobnosti k účasti s vaší aktivitou. Uzávěrka přihlášek s vlastní aktivitou prodloužena do konce srpna 2023. 

ke stažení: Přihláška vlastních aktivit 2023