VÝTVARNÁ VÝZVA

na téma

Věda děda Vševěda

aneb věda kolem nás, v pohádkách i mimo ně. 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Zvol libovolnou techniku:

malbu, kresbu, koláž, grafiku aj. – formát libovolný, práce mohou být i prostorové (keramika, kašírování, dřevo aj. – libovolná velikost) nekopíruj ilustrace z knížek. 

NEZAPOMEŇ!

Na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/autorů, rok narození, třídu, adresu bydliště či školy, emailovou adresu, telefonní číslo (domů nebo do školy) zapojit se může každý bez ohledu na věk.

Uzávěrka soutěže je 30. června 2024

Svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu:

Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, označte VÝTVARNÁ VÝZVA.

    • Odborná porota vybere ty nejzdařilejší práce, které budou odměněny. 

Jejich autoři budou pozváni ke slavnostnímu vyhodnocení v rámci festivalu JMP v sobotu 14. září 2024 na hlavním pódiu v Zámeckém parku. 

    • Oceněné práce budou v průběhu festivalu vystaveny v Masarykově divadle a zveřejněny na www.pohadka.cz

    • Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu festivalu JMP.

Těšíme se na Vaše práce 🙂

PŘIHLÁŠKA VLASTNÍCH VYSTOUPENÍ ČI AKTIVIT

Ukažte talent vašich žáků… předveďte, čemu se vaše škola či zájmový kroužek věnuje, nebo se přijďte prostě jen s námi bavit a utvářet festival 🙂

 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Přihláška vlastního vystoupení

Tančíte, zpíváte, hrajete…? Vyplňte přihlášku a zašlete nám ji na e-mail skoly@pohadka.cz. Ideálně k přihlášce přidejte i nějaké fotografie pro lepší propagaci vašeho vystoupení. Ozve se vám naše pohádková koordinátorka a sdělí vám, kdy a kde budete vystupovat. No a pak už se jen můžete těšit na září. Uzávěrka přihlášek do 15. května 2024.

ke stažení: Přihláška vystoupení 2024

Přihlášky vlastních aktivit

Chcete ukázat co se žáci ve vaší škole či kroužku učí? Připravit pro návštěvníky hrací či kreativní dílnu? Pak vyplňte přihlášku a zašlete na e-mail prihlasky@pohadka.cz. Ozve se vám naše pohádková koordinátorka a sdělí vám podrobnosti k účasti s vaší aktivitou. Uzávěrka přihlášek s vlastní aktivitou do 15. května 2024. 

ke stažení: Přihláška vlastních aktivit 2024