Logo Festival Jičín Město pohádky

Nadační fond Jičín - město pohádky

Korespondenční adresa a fakturační údaje:
Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

pohadka@pohadka.cz
tel.: 733 527 867
www.pohadka.cz

 

Správní rada NF JMP

Jan Košíček - předseda správní rady      jan.kosicek@pohadka.cz
Michaela Brusáková                                michaela.brusakova@pohadka.cz
Ing. Jana Kousalová
Mgr. Alena Stillerová
Mgr. Martina Zelingerová
Mgr. Zuzana Vavřincová                         zuzana.vavrincova@pohadka.cz

 

Dozorčí rada NF JMP

Ing. Michal Mládek - předseda dozorčí rady
JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý
Blažena Bohuňovská
Ing. Monika Stránská
JUDr. Alena Jírovcová
Antonín Brendl

FESTIVAL JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY

TRH - trh@pohadka.cz

DIVADLA - divadla@pohadka.cz

KONCERTY -  koncerty@pohadka.cz

PRÁCE NA FESTIVALU - prace@pohadka.cz

VEDOUCÍ TECHNICKÉ ČETY - fanda.lhotak@pohadka.cz


GDPR

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery. 


Hlavní dokumenty

Statut NF JMP (.pdf)

Deklarace festivalu Jičín - město pohádky (.pdf)

Smlouva o spolupráci s městem Jičín pro pořádání festivalu JMP (2012) (.pdf)

Nadační fond JMP je fundací dle §303 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

Hospodářský rok 1. 10. 2017 - 30. 11. 2018

Výroční zpráva (.pdf)

Výkaz zisku a ztráty (.pdf)

Příloha k účetní uzávěrce (.pdf)

Rozvaha (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017

Výroční zpráva (.pdf)

Výkaz zisku a ztráty (.pdf)

Rozvaha (.pdf)

Příloha k účetní závěrce (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Příloha k účetní závěrce (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Příloha k účetní závěrce (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2012 - 30. 9. 2013

Účetní závěrka 2013 (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Zpráva nezávislého auditora (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2011 - 30. 9. 2012

Smlouva o podminkách vstupu a účasti zástupců města Jičín 
v orgánech NF JMP (2012) (.pdf)

Účetní závěrka (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Zpráva nezávislého auditora (.pdf)

Hospodářský rok 1. 1. 2010 - 30. 9. 2011

Smlouva o partnerství s městem Jičín pro pořádání festivalu JMP (2011) (.pdf)

Účetní závěrka (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Zpráva nezávislého auditora (.pdf)


Pomáháme

Hlavní akcí Nadačního fondu Jičín - město pohádky je známý festival JMP. Krom toho však pořádá další akce pro veřejnost a také pomáhá.

2018 - Ježíškova vnoučata

Nadační fond Jičín - město pohádky se v tomto roce zapojil do projektu Českého rozhlasu s názvej Ježíškova vnoučata.
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel
domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.
A NF JMP se zapojil tak, že věnoval domovu důchodců v Jindřichově Hradci hudební vystoupení Jany Rychterové. A co vy? Jste také Ježíškovo vnouče?

2017 - Spolek Hurá na výlet! obdržel vstupenky na festival JMP

Logo Hurá na Výlet!

Nadační fond Jičín - město pohádky obdržel žádost o podporu od spolku Hurá na výlet!. Jednou z hlavních motivací vzniku spolku bylo zjištění obrovské míry zneužívání seniorů a osob ZTP na předváděcích akcích tzv. „šmejdů“, jak bylo dobře popsáno v dokumentu Silvie Dymákové – Šmejdi.

Foto z výletu - Hurá na výlet!


Organizace nyní vytváří jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné, zábavné a přitom zajímavé výlety se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem, živým hudebním doprovodem, zajištěné kolektivem mladých lidí, a to způsobem za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.
Nadační fond Jičín - město pohádky podpořil spolek věnováním 50 vstupenek (v celkové hodnotě  8.500 Kč) na sobotní galaprogram (16. září 2017) a umožnil tak realizaci výletu do pohádkového města Jičína.
Hodnocení a fotografie z návštěvy spolku v Jičíně.

2016 - Nadační fond podpořil Zdravotní klauny

Nadační fond Jičín - město pohádky v rámci 26. ročníku festivalu oslovil ke spolupráci neziskovou organizaci Zdravotní klaun. V rámci festivalu Zdravotní klauni navštívili Oblastní nemocnici v Jičíně, Domov pro seniory v Jičíně, stacionář Kamarád Jičín a po celý týden jste je mohli spatřit v centru konání festivalu - na Valdštejnově námestí, kde probíhala Klaunská ambulance. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám mnoho předaných úsměvů těm, kteří to potřebují. Poděkování za poskytnutý nadační příspěvek (.pdf)

2013 - Výtěžek z prodeje Pohádkových novin obdržel nemocný Kuba z Příbrami

Kubovi přejeme hodně zdraví a hezké Vánoce!

Redakci Pohádkových novin, které každoročně vycházejí při festivalu JMP, vedla letos šéfredaktorka Zuzana Koulová. Její návrh, aby výtěžek z prodeje novin byl věnován malému Kubovi z Příbrami, který statečně bojoval s vážným onemocněním a čekal na transplantaci ledvin, byl souhlasně přijat a byl zároveň uváděn i v každém čísle PN.

Nečekaně se najednou na Kubu a jeho maminku usmálo štěstí. Pro Kubu se našel vhodný dárce, takže Kuba je v současné době po transplantaci ledviny a uspokojivě probíhá jeho rekonvalescence.

Zároveň jim byl městem Příbram přidělen dvoupokojový byt a oni budou moci opustit nehostinné prostory ubytovny, v které dosud bydleli. K vybavení bytu tak, aby vyhovoval zdravotnímu stavu Jakuba, potřebám jeho rekonvalescence a postupnému vřazení do školní docházky v měsíci lednu, přispěje také částka z prodeje Pohádkových novin ve výši 20 751 Kč. Na základě smlouvy o nadačním příspěvku již byla rodině zaslána.

Dobrá věc se podařila. Nadační fond JMP upřímně děkuje paní šéfredaktorce Zuzaně Koulové, týmu studentů v redakci, dětským kolportérům a také všem, kteří si Pohádkové noviny zakoupili.

2011 - Den pro Světlušku - křest hmatového turistického průvodce pro nevidomé a slabozraké

Den pro Světlušku v rámci festivalu JMP - křest hmatového turistického průvodce pro nevidomé a slabozraké Pohádkovým Českým rájem. Průvodce financoval NF JMP, obdržela ho tyflocentra, školy pro nevidomé, MěÚ Sobotka, Muzeum v Jičíně. Součástí bylo vystoupení Anety Langerové za doprovodu nevidomých studentů Konzervatoře Jana Deyla a pěveckého sboru Konzervatoře Jana Ježka a koncert hudební skupiny The TAP TAP z Jedličkova ústavu, Praha. (2011)

 

Světluška na pohádkovém festivalu v Jičíně

Aneta Langerová, patronka Světlušky, a nevidomé děti z Konzervatoře Jana Deyla a Školy Jaroslava Ježka na pohádkovém festivalu v Jičíně zazpívají všem, kdo „svítí“ se Světluškou.

V tento „Den, kdy svítí Světlušky" se totiž 6 tisíc dobrovolníků rozletí do ulic 300 měst ČR a budou lidem nabízet světluščí píšťalky, náramky a speciální hru pro děti. Svítit se Světluškou tak bude každý, kdo si některý z předmětů koupí a přispěje do sbírky pro nevidomé. Dětští návštěvníci festivalu se mohou také těšit na speciální hry „poslepu“ anebo si odnést omalovánku s obrázkem Světlušky, který namalovala nevidomá malířka Pavla Francová.

 Autor: Khalil Baalbaki                                        Autor: Khalil Baalbaki  

O Světlušce

Světluška je tradiční charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který provází děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: učit se znovu a znovu umění života ve tmě, bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů - zraku.

Světluška přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, osobní asistenty pro nevidící děti tak, aby mohly chodit do běžných škol a senioři nemuseli trávit podzim života v ústavu. Podporuje nadané studenty v rozvoji talentu, tvořivých schopností a studiu.

Během osmi let se do projektu zapojilo více než 42 tisíc dobrovolníků a 3 miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným více než 60 milionů korun.

 Autor: Khalil Baalbaki                                                 Autorka: Kaderková

Jak mohu pomoci?

Po celý rok můžete přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999 / 0100 nebo odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční podporu odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč. Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Můžete se také stát Světluščím dobrovolníkem nebo přijít na některou z rozmanitých benefičních akcí.

Autor: Dalibor Puchta

2010 - Výtvarná výzdoba stěn na dětském oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Výtvarná výzdoba stěn v dětském oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. v rámci festivalu JMP zhotovili studenti UMPRUM Žižkov, Praha, obor malba.

2009 - Výtvarná výzdoba stěn v nízkoprahovém centru EXIT

Nízkoprahový klub EXIT navštívili studenti gymnázia a střední odborné školy pedagogické z Nové Paky. Na obrázku vidíte, jak krásně vymalovali pod vedením Mgr. Michaely Klapkové Matúšové tamní chodbu.

www.exit-klub.cz


Kontaktní informace

Pořadatelem festivalu Jičín - město pohádky a výletů je Nadační fond Jičín - město pohádky. 

Kontaktní, fakturační a korespondenční adresa:
Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

E-mail: pohadka@pohadka.cz 
Facebook: ODKAZ
Web: www.pohadka.cz
 
Detailní kontaktní informace na tým - ZDE!

 

Spolupořadatelem festivalu Jičín - město pohádky je město Jičín.

Kontaktní a korespondenční adresa:
Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

E-mail: dotaz@mujicin.cz (dotaz na vedení města)
Facebook: ODKAZ
Web: www.mujicin.cz

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru