Nadační fond Jičín - město pohádky

Korespondenční adresa a fakturační údaje:
Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

pohadka@pohadka.cz
tel.: 730 510 998, 734 151 901
www.pohadka.cz

Správní rada NF JMP

Ing. Jana Radová - předseda správní rady
Ludmila Nováková
Eliška Okolitová
Mgr. Alena Stillerová
Jan Košíček

 

Dozorčí rada NF JMP

Ing. Michal Mládek - předseda dozorčí rady
JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý
Blažena Bohuňovská
Ing. Monika Stránská
JUDr. Alena Jírovcová
 GDPR

 


Hlavní dokumenty

Statut Nadačního fondu JMP (.pdf)

Deklarace festivalu Jičín - město pohádky (.pdf)

Smlouva o spolupráci s městem Jičín pro pořádání festivalu JMP (2012) (.pdf)

Nadační fond JMP je fundací dle §303 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

 

Hospodářský rok 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Hospodářský rok 1. 10. 2012 - 30. 9. 2013

Účetní závěrka 2013 (.pdf)

Výroční zpráva (.pdf)

Zpráva nezávislého auditora (.pdf)

 
 

Pomáháme

Hlavní akcí Nadačního fondu Jičín - město pohádky je známý festival JMP. Krom toho však pořádá další akce pro veřejnost a také pomáhá.

2017 - Spolek Hurá na výlet! obdržel vstupenky na festival JMP

Logo Hurá na Výlet!Nadační fond Jičín - město pohádky obdržel žádost o podporu od spolku Hurá na výlet!. Jednou z hlavních motivací vzniku spolku bylo zjištění obrovské míry zneužívání seniorů a osob ZTP na předváděcích akcích tzv. „šmejdů“, jak bylo dobře popsáno v dokumentu Silvie Dymákové – Šmejdi.Foto z výletu - Hurá na výlet!
Organizace nyní vytváří jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné, zábavné a přitom zajímavé výlety se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem, živým hudebním doprovodem, zajištěné kolektivem mladých lidí, a to způsobem za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.
Nadační fond Jičín - město pohádky podpořil spolek věnováním 50 vstupenek (v celkové hodnotě  8.500 Kč) na sobotní galaprogram (16. září 2017) a umožnil tak realizaci výletu do pohádkového města Jičína.
Hodnocení a fotografie z návštěvy spolku v Jičíně.

2016 - Nadační fond podpořil Zdravotní klauny

Nadační fond Jičín - město pohádky v rámci 26. ročníku festivalu oslovil ke spolupráci neziskovou organizaci Zdravotní klaun. V rámci festivalu Zdravotní klauni navštívili Oblastní nemocnici v Jičíně, Domov pro seniory v Jičíně, stacionář Kamarád Jičín a po celý týden jste je mohli spatřit v centru konání festivalu - na Valdštejnově námestí, kde probíhala Klaunská ambulance. Děkujeme za spolupráci a přejeme vám mnoho předaných úsměvů těm, kteří to potřebují. Poděkování za poskytnutý nadační příspěvek (.pdf)

2013 - Výtěžek z prodeje Pohádkových novin obdržel nemocný Kuba z Příbrami

Kubovi přejeme hodně zdraví a hezké Vánoce!

Redakci Pohádkových novin, které každoročně vycházejí při festivalu JMP, vedla letos šéfredaktorka Zuzana Koulová. Její návrh, aby výtěžek z prodeje novin byl věnován malému Kubovi z Příbrami, který statečně bojoval s vážným onemocněním a čekal na transplantaci ledvin, byl souhlasně přijat a byl zároveň uváděn i v každém čísle PN.

Nečekaně se najednou na Kubu a jeho maminku usmálo štěstí. Pro Kubu se našel vhodný dárce, takže Kuba je v současné době po transplantaci ledviny a uspokojivě probíhá jeho rekonvalescence.

Zároveň jim byl městem Příbram přidělen dvoupokojový byt a oni budou moci opustit nehostinné prostory ubytovny, v které dosud bydleli. K vybavení bytu tak, aby vyhovoval zdravotnímu stavu Jakuba, potřebám jeho rekonvalescence a postupnému vřazení do školní docházky v měsíci lednu, přispěje také částka z prodeje Pohádkových novin ve výši 20 751 Kč. Na základě smlouvy o nadačním příspěvku již byla rodině zaslána.

Dobrá věc se podařila. Nadační fond JMP upřímně děkuje paní šéfredaktorce Zuzaně Koulové, týmu studentů v redakci, dětským kolportérům a také všem, kteří si Pohádkové noviny zakoupili.

2011 - Den pro Světlušku - křest hmatového turistického průvodce pro nevidomé a slabozraké

Den pro Světlušku v rámci festivalu JMP - křest hmatového turistického průvodce pro nevidomé a slabozraké Pohádkovým Českým rájem. Průvodce financoval NF JMP, obdržela ho tyflocentra, školy pro nevidomé, MěÚ Sobotka, Muzeum v Jičíně. Součástí bylo vystoupení Anety Langerové za doprovodu nevidomých studentů Konzervatoře Jana Deyla a pěveckého sboru Konzervatoře Jana Ježka a koncert hudební skupiny The TAP TAP z Jedličkova ústavu, Praha. (2011)

 

Světluška na pohádkovém festivalu v Jičíně

Aneta Langerová, patronka Světlušky, a nevidomé děti z Konzervatoře Jana Deyla a Školy Jaroslava Ježka na pohádkovém festivalu v Jičíně zazpívají všem, kdo „svítí“ se Světluškou.

V tento „Den, kdy svítí Světlušky" se totiž 6 tisíc dobrovolníků rozletí do ulic 300 měst ČR a budou lidem nabízet světluščí píšťalky, náramky a speciální hru pro děti. Svítit se Světluškou tak bude každý, kdo si některý z předmětů koupí a přispěje do sbírky pro nevidomé. Dětští návštěvníci festivalu se mohou také těšit na speciální hry „poslepu“ anebo si odnést omalovánku s obrázkem Světlušky, který namalovala nevidomá malířka Pavla Francová.

 Autor: Khalil Baalbaki                                        Autor: Khalil Baalbaki  

O Světlušce

Světluška je tradiční charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který provází děti i dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: učit se znovu a znovu umění života ve tmě, bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů - zraku.

Světluška přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, osobní asistenty pro nevidící děti tak, aby mohly chodit do běžných škol a senioři nemuseli trávit podzim života v ústavu. Podporuje nadané studenty v rozvoji talentu, tvořivých schopností a studiu.

Během osmi let se do projektu zapojilo více než 42 tisíc dobrovolníků a 3 miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným více než 60 milionů korun.

 Autor: Khalil Baalbaki                                                 Autorka: Kaderková

Jak mohu pomoci?

Po celý rok můžete přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999 / 0100 nebo odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční podporu odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč. Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Můžete se také stát Světluščím dobrovolníkem nebo přijít na některou z rozmanitých benefičních akcí.

Autor: Dalibor Puchta

2010 - Výtvarná výzdoba stěn na dětském oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Výtvarná výzdoba stěn v dětském oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. v rámci festivalu JMP zhotovili studenti UMPRUM Žižkov, Praha, obor malba.

2009 - Výtvarná výzdoba stěn v nízkoprahovém centru EXIT

Nízkoprahový klub EXIT navštívili studenti gymnázia a střední odborné školy pedagogické z Nové Paky. Na obrázku vidíte, jak krásně vymalovali pod vedením Mgr. Michaely Klapkové Matúšové tamní chodbu.

www.exit-klub.cz


Informace pro novináře - ZDE!


Kontaktní informace

Pořadatelem festivalu Jičín - město pohádky a výletů je Nadační fond Jičín - město pohádky. 

Kontaktní, fakturační a korespondenční adresa:
Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

E-mail: pohadka@pohadka.cz 
Facebook: ODKAZ
Web: www.pohadka.cz
 
Detailní kontaktní informace na tým - ZDE!

 

Spolupořadatelem festivalu Jičín - město pohádky je město Jičín.

Kontaktní a korespondenční adresa:
Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

E-mail: dotaz@mujicin.cz (dotaz na vedení města)
Facebook: ODKAZ
Web: www.mujicin.cz

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru