DEKLARACE FESTIVALU

Jičín - město pohádky
Jičín - město pohádky

Provolání „Vážení lidé, děti a kmeti“

 1. Aby byl Jičín pestrý zpíváním, malováním, vystoupením tanečních a divadelních souborů, výstavami hraček i dětských knih, putováním do Zakletého lesa pěšky či na koníku.
 2. Aby se tu ani tak moc nedívalo, neposlouchalo a následně netleskalo, jako spíše tvořilo a každý tu měl příležitost ukázat, co dovede.
 3. Aby se tu s úsměvem setkávali lidé přes společenské, věkové i zeměpisné hranice, děti nehandicapované s dětmi z léčeben, staří s mladými, zdejší s přespolními.

 

My, zakladatelé a činovníci pohádkového festivalu, dáváme tímto všem lidem bez rozdílu najevo pravou a neměnnou povahu našeho díla:

 • nechť se pohádkový festival nazývá „Jičín – město pohádky“ na paměť pohádkového odkazu umělců a osobností spjatých se zdejším krajem,
 • nechť je pohádkový festival založen na dětské radosti a tvorbě, účasti na hře, kulturní a umělecké činnosti, rozvoji osobnosti, nadání a schopností, úctě mezi pokoleními, sounáležitosti mezi vším lidem, nechť je skutečným návratem k dobrým mravům, obyčejům a zvyklostem, výchově k ekologickému myšlení včetně ekologie dětské duše,
 • nechť je pohádkový festival především svátkem pohádky, jakož i příležitostí pro všelikou lidovou tvorbu, udržení a rozvoj tradic, ať nespočívá v prostoduché zábavě,
 • nechť je pohádkovým festivalem vyjadřována radost z pospolitosti a neslouží nikomu jako zdroj obohacení,
 • při úctě k tradici občanské společnosti, budiž shromáždění nadšenců pohádkového festivalu nazýváno „Vejbor“. Vejbor je zdrojem inspirace a myšlenek pohádkového festivalu. Účastnit se Vejboru může každý s opravdovým zájmem o pohádkový festival a každý, kdo je zároveň připraven přiložit ruku k dílu.
 • nechť festival vytváří a zajišťuje k tomu založený Nadační fond Jičín – město pohádky. Všemi svými orgány tento nadační fond odpovídá, že tradice festivalu vyjádřená touto deklarací nebude porušena. Nejvyšším strážcem tradic pohádkového festivalu a této deklarace budiž dozorčí orgán Nadačního fondu Jičín – město pohádky,
 • nechť je všemi orgány Nadačního fondu Jičín – město pohádky obzvláště chráněn znak festivalu, stejně jako jeho poslání obsažené v preambuli a přání sudiček vyjádřené v zakládající listině původní Nadace JMP,
 • nechť není v orgánech Nadačního fondu Jičín – město pohádky, Vejboru či Dramaturgické radě strpěna žádná osoba, která se i po marném písemném ponaučení protiví této deklaraci
NEBOŤ, POHÁDKA, TO JE NEBE NA ZEMI. I když se věci někdy zcela nedaří, věřme, že tak jako v pohádce vše nakonec dobře skončí.
O festivalu - ilustrační obrázek - král