6. – 10. ročník (1996 – 2000)

10. ročník / 11. – 16. září 2000

prezident Jaroslav Veselý

záštita České komise pro UNESCO

Pohádky odjinud

Námět se úzce váže k základní filozofii festivalu, totiž setkávání lidí přes geografické, věkové a názorové hranice. Tématem byla různost evropských kultur ve vztahu k České republice a našemu regionu, byly osloveny minority/menšiny, hosty festivalu byli také Volyňští Čechové, Lužičtí Srbové, vystupovaly romské soubory, ale i z daleké Austrálie, v potaz přišly kulturní regiony, zviditelněny vztahy s partnerskými městy Jičína Erbachem, Wijkem bij Duurstede, Kings Lynnem a Martinem.

názvy dnů: Den přivítání, Poznáváme se (den České televize), Nasloucháme si (odpoledne Rádia Contact Liberec), Každý po svém, ale spolu, Potkáváme se (den Českého rozhlasu), Den rozloučení (den Lidových novin). Poprvé neděle nezařazena do rámce festivalu.

Tradiční malování s časopisem Moje pastelka, prezentace dětských časopisů, autogramiáda Zdeňka Milera, kolokvium „Dítě a jeho cesta do společnosti“ s prof. Z. Matějčkem, drakiáda s W. Farberem, divadlo Eurythmie z Vídně, Pepa Nos, folklórní soubor Turiec z Martina.

Pohádkový vláček, historický šerm, indiánská vesnice, jarmark, trh, atrakce.

Kouzelná flétna W. A. Mozarta, Maxim Turbulenc, H. Wittmann,, sobotní pele-mele s Jiřím Suchým a Hot&Sweet Orchestra v pořadu Ze století do století před ohňostrojem


9. ročník / 13.  – 19. září 1999

prezident Čestmír Jung

Kniha, motto: Poselství

Názvy dnů: Den slova, Den vod a klenby nebeské (den ČR), Den země, stromů a květů (den LN), Den světla, Den hemžení (den ČT), Den odpočinku.

Jednou z dominant festivalu byly nejrůznější podoby knihy – Sumer aneb hliněné destičky či kniha v krajině, veletrh autorských knih, vzkazy po vodě, písmenka aneb čtení poslepu. Projekt Gutenberg. Anketa Kniha tisíciletí – kniha mého mládí (ve spolupráci s Českou televizí a Český rozhlas 2 Praha).

Poprvé po celý týden otevřena pohádková pošta.

Společenský večer s hosty, kteří milují pohádku – Vladimírem Komárkem, Marií Kubátovou, Fedorem Gálem, recitál Evy Pilarové, písničkář S. Karásek, divadlo Drak, Maivní divadlo Liberec atd.

Odhalení smírčího kříže a zasazení stromu smíření na hřbetu pod kopcem Veliš za účasti významných církevních hodnostářů.

Celkový počet pořadů se nejen oproti minulému ročníku výrazně zvýšil, s více než stopadesáti položkami byl nejméně pětkrát rozměrnější než první ročník.


8. ročník / 14.  – 19. září 1998

prezidentka Draga Zlatníková

Máme rádi zvířata

názvy dnů: Na okně seděla kočka, Pod kloboukem labuť, Skákal pes přes oves, Kdyby prase mělo křídla, Malé kotě spalo v botě, Když jde malý bobr spát, Dozvuky

vyhlášení fotosoutěže

hosté ex-ministr školství Jan Sokol a senátorka Jaroslava Moserová

beseda s s Marií Kubátovou a křest její nové knihy, japonský loutkář Noriyuki Sawa

Pocta panu Karafiátovi – průvod dětí se světýlky

Pohádkové branky, body, sekundy – sportovní klání v různých disciplínách, drakiáda

pohádkový vláček

celostátní dílna dramatické výchovy, dílna knihovníků

Zajímavé věci v muzeu: Úklid v muzeu (kuriozní předměty), výstavy Petra Kavana a Petra Síse, strašidýlka Vítězslavy Klimtové


7. ročník / 29. září – 5. října 1997

prezident Ivan Matějka

Hlavně nesmí býti smutno

Názvy dní jsou citáty českých pohádkářů a lidové moudrosti: Hopsa, hejsa, hopsa, píšu báseň pod psa, Do kopce pěšky, s kopce s koloběžkou, Krávy dělají žáby, Takový velký král, a sedí na holém stromě jako sojka, Tohoto mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.

patronace České komise pro UNESCO

Přijeli zase ti nejlepší: Vlasta Redl, Zdeněk Svěrák, Jiří Strach (Lotrando), M. Kubátová, Jan Kanyza, mim Jaroslav Čejka, Hana Maciuchová.

Houslista Martin Kaplan a violista Josef Fiala hráli úžasně lidové písně, studenti vysokých uměleckých škol pracovali na projektu, jehož výsledkem jsou sochy po celém městě.

Výstava hraček a loutek Renaty a Martina Lhotákových.

Před ohňostrojem vystoupila Lucie Bílá.


6. ročník / 30. září – 6. října 1996

prezidentka Zdena Svobodová

Holduj tanci, pohybu

názvy dnů podle textu známé písničky Voskovce a Wericha: Vykročit rázně, ráno tělo do pohybu dáme, Ve hře hledej zálibu, Kdo se sportem rozjaří, Rytmicky, la, la, la, Zhluboka dýchat, Vypnout prsa, břicho zastrčit

famfáry ze zámeckých oken, Čertovské pohádky na věži

mezioborové kolokvium „Drogy a budoucnost“, celorepublikový seminář „Pohybová výchova a nonverbální komunikace“, Popelka – balet ND s Vlastimilem Harapesem, pantomima Borise Hybnera

nejrůznější sportovní aktivity víc než kdy jindy: seskoky, akrobacie a modeláři na letišti, turnaje žáků, drakiáda

čarodějný bál, taneční hrátky, knihovnická dílna, výstava dětských hraček, kaleidoskopy v dílně Kateřiny Krausové

pozoruhodné fyzické básnictví Petra Váši

středověké rošťárny a kulišárny, lidový řemeslný jarmark, atrakce, pouliční divadla, dudák, klauni, posvícenský mumraj