Logo Festival Jičín Město pohádky

Krátká vzpomínka

Psal se rok 2010, festival Jičín – město pohádky vstoupil do jubilejního 20. ročníku a ve čtvrtek
9. září bylo v Masarykově divadle slavnostně uděleno čestné občanství Pohádkového města panu režiséru Václavu Vorlíčkovi jako projev úcty a ocenění za jeho filmové pohádkování pro děti. Tuto poctu přijal s pokorou sobě vlastní a každoročně na festival přijížděl. Vždy s úsměvem
a se slovy: „Co jste pro mne letos připravili?“, se rád aktivně zapojoval do programu. Například při předávání cen za literární soutěž v Knihovně V. Čtvrtka, jindy při vyhlašování vítězů výtvarné soutěže na hlavním pódiu, se zájmem sledoval v Masarykově divadle muzikál ZUŠ Eliška Kateřina Smiřická, o kterém se velmi pochvalně vyjádřil, nebo před sobotním ohňostrojem v roce 2015 pozdravil z pódia návštěvníky zcela zaplněného jičínského náměstí… Atmosféru festivalu si užíval. Ochotně se fotografoval s těmi, kteří ho požádali, poskytoval rozhovory médiím, nechyběla setkání s panem starostou, rád se v Jičíně potkával i s Jiřím Lábusem a jednou ho zcela neplánovaně vtáhla do svého pořadu ve farské zahradě Jiřina Bohdalová. Byl to vypravěčský koncert.                                                  

Pro festival JMP byl hostem vzácným, velká osobnost překypující srdečností, přívětivostí a lidskostí. Radost byla pobývat v jeho společnosti, kde zajímavá barvitá vyprávění nebrala konce.  Říká se, že každý je nahraditelný. Není to pravda.

Měli jsme tu čest pana režiséra Vorlíčka poznat a s úctou budeme na něho vzpomínat.

Za NF JMP 
Věra Rychterová

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru