Logo Festival Jičín Město pohádky

Vyhlašujeme veřejnou výzvu pro podávání návrhů
na téma festivalu JMP

Vážení přátelé pohádkového města,
každý ročník festivalu Jičín - město pohádky má své téma, resp. podtitul a na základě něho se vytváří koncepce celého festivalu.

Za 26 let existence festivalu se vystřídala spousta témat (viz. Wikipedie), téma zná i 27. ročník - Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně, ale ten 28., 29., 30. ... ročník své téma nezná.

Proto vypisujeme
VÝZVU
a prosíme všechny, kdo mají nějaký nápad
na téma festivalu Jičín - město pohádky,
aby ho zasílali na e-mail: pohadka@pohadka.cz
nebo poštou na adresu
Nadační fond Jičín - město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín
do 31. 12. 2016 23:59.
Nezapomeňte uvést Vaše jméno, příjmení a kontakt.

 

Všechny návrhy budou zařazeny do databáze a na lednovém pohádkovém vejboru (9. 1. 2017), který je otevřený pro všechny, bude zvoleno téma 28. a 29. ročníku.

Děkujeme a těšíme se na Vaše návrhy.

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru