Logo Festival Jičín Město pohádky

Výtvarná soutěž na téma "Co se skrývá v šapitó"

 • zvol libovolnou techniku (malba, kresba…), formát libovolný
 • zapojit se může každý, bez ohledu na věk
 • NEZAPOMEŇ na zadní stranu obrázku připsat jméno autora, rok narození, telefonní
  číslo, adresu bydliště či školy, třídu a emailovou adresu (domů nebo do školy)
 • uzávěrka soutěže je 10. července 2016
 • výtvarnou práci (originál) zašli/zašlete na adresu:
  Nadační fond Jičín – město pohádky
  Denisova 400, 506 01 Jičín
  s označením „soutěž“

Kontaktní osoba:
Alžběta Militká    tel.: 605 426 520
alzbeta.militka@pohadka.cz

Autoři nejzajímavějších obrázků budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a převzetí cen
v rámci programu festivalu JMP v sobotu 10. září na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí.
 
Seznam vítězných prací bude zveřejněn na www.pohadka.cz
a v průběhu festivalu budou práce vystaveny v obřadní síni jičínského zámku.Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu.

Těšíme se na vaše výtvarné návrhy!

Propozice a kompletní znění

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru