Festival Jičín - město pohádky

Slovo dramaturga


Nadační fond Jičín - město pohádky a město Jičín
pořádají 28. ročník
festivalu Jičín - město pohádky
s podtitulem Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší
od 12. do 16. září 2018 v historickém centru města Jičína.

 

Vážení lidé, děti i kmeti,

12. září se otevřou  v Jičíně hory i podhůří,

protože Jičín je v Českém ráji i v Podkrkonoší.                                                                                         

Od Sněžky dolů potkávejte hořec -  ne hoře,

radost - ne rady a ne líbivost, ale libost.

Nacházejte poklady dávno nám známé

a nenechte Trautenberky, aby vám chtěli krást perly…

Jaroslav Veselý - dramaturg 28. ročníku festivalu JMP

 

 

Organizační tým festivalu JMP

Na organizaci festivalu se podílí více než 300 pracovníků/dobrovolníků, všem patří velké poděkování.

Pohádkový vejbor

Volně otevřená skupina lidí, která je zdrojem inspirace a myšlenek pohádkového festivalu. Schůzky každé 1. pondělí v měsíci.
Předseda vejboru:
Věra Rychterová (vera.rychterova@pohadka.cz)

Dramaturgická rada

Jaroslav Veselý, Věra Rychterová, Lenka Paličková, Václav Šolc

Produkce

Jana Nájemníková

jana.najemnikova@pohadka.cz

Dramaturg

Jaroslav Veselý

Ekonom

Ivana Čepková

Administrativa

Michaela Brusáková

Média a vnější vztahy

Věra Rychterová

Trh

Ludmila Nováková

trh@pohadka.cz

Pohádkový sklad

Blažena Bohuňovská

Výtvarná spolupráce

Bára Hubená

Web

Michaela Brusáková, Jaromír Vaníček

Grafická podpora

Jan Košíček - VOKO reklama, Jičín

Technické zabezpečení a zázemí

Technické služby, Jičín

 


 

Spolupráce a součinnost s městem Jičín:

Technické služby města Jičína, Kulturní zařízení města Jičína, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Základní umělecká škola J. B. Foerstera, Jičín,
K-klub – středisko volného času, Jičín, odbory a oddělení MěÚ Jičín.

 

 

Kontaktní informace
Pořadatelem festivalu Jičín - město pohádky je Nadační fond Jičín - město pohádky. 

Kontaktní, fakturační a korespondenční adresa:
Nadační fond Jičín - město pohádky
Denisova 400, 506 01 Jičín

IČ: 150 56 627, DIČ: CZ15056627
Číslo účtu: 17836541/0100, Komerční banka, Jičín

E-mail: pohadka@pohadka.cz 
Web: www.pohadka.cz
 
 

 

Spolupořadatelem festivalu Jičín - město pohádky je město Jičín.

Kontaktní a korespondenční adresa:
Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

E-mail: dotaz@mujicin.cz (dotaz na vedení města)
Facebook: ODKAZ
Web: www.mujicin.cz

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru