Logo Festival Jičín Město pohádky

Soutěže 2023

připravujeme a již brzy Vám je představíme :-)

 

 

Soutěže 2022

Výtvarná výzva

Nadační fond Jičín-město pohádky vyhlásil letos výtvyrnou výzvu na téma:
 

Komu se nelení, tomu se zelení….

aneb obrazy ze života řemeslníků, zahradníků, bylinkářek a všech pracovitých pohádkových hrdinů 

Došlé a oceněné práce si můžete prohlédnout zde

 

 

Nadační fond Jičín - město pohádky vyhlašuje Výtvarnou výzvu na téma: 

Komu se nelení, tomu se zelení….

aneb obrazy ze života řemeslníků, zahradníků, bylinkářek a všech pracovitých pohádkových hrdinů 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Zvol libovolnou techniku:

malbu, kresbu, koláž, grafiku aj. - formát libovolný, práce mohou být i prostorové (keramika, kašírování, dřevo aj. - libovolná velikost) nekopíruj ilustrace z knížek 

NEZAPOMEŇ!

Na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/autorů, rok narození, třídu, adresu bydliště či školy, emailovou adresu, telefonní číslo (domů nebo do školy) zapojit se může každý bez ohledu na věk 

uzávěrka soutěže je 5. července 2022

Svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu:

Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, označte slovem VÝTVARNÁ VÝZVA.

 • Odborná porota vybere ty nejzdařilejší práce, které budou odměněny.

          Jejich autoři budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení v rámci programu festivalu JMP v sobotu 10. září 2022 na hlavním pódiu v Zámeckém parku. 

 • Oceněné práce budou v průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku a zveřejněny na www.pohadka.cz
 • Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu festivalu JMP

 

Literární soutěž

Knihovna Václava Čtvrtka a Nadační fond Jičín – město pohádky vyhlašují literární soutěž Komu se nelení, tomu se zelení. Příběhy řemesel, řemeslníků, rytířů, kejklířů a bylinkářek. Uzávěrka soutěže je 31. května 2022. 

Literarni-soutez-jmp-2022.pdf

 • Soutěž je určena pro děti a studenty do 21 let.
 • Zasílejte jakékoliv literární útvary (pohádky, úvahy, rozhovory, popis atd.).
 • Do soutěže zasílejte své příspěvky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání dvou kopií v papírové podobě a jedné v elektronické formě). Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám Andrey Scháňkové, e-mail: schankova@knihovna.jicin.cz.
 • Rozsah: maximálně dvě stránky A4.
 • Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a e-mailovou adresou (soukromou nebo školy). Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však nacionále autora).
 • Soutěžní práce zasílejte do úterý 31. 5. 2022.
 • Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách knihovny a Nadačního fondu JMP. Nejlepší práce budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína.
 • Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování svého příspěvku. Zaslané práce se nevracejí.
 • podrobní info k soutěži Literarni-soutez-jmp-2022.pdf

Těšíme se na vaše práce 

Mgr. Jana Benešová

ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

a

Jan Košíček

předseda správní rady NF JMP

 

___________________________________

Literární soutěž výsledková listina 2020.pdf

Oceněné práce ve výtvarné soutěži 2020

 

 

 

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru