Logo Festival Jičín Město pohádky
https://www.jicin.org/festival-jicin-mesto-pohadky https://www.jicin.org/festival-jicin-mesto-pohadky https://www.jicin.org/festival-jicin-mesto-pohadky

Soutěže 

 

Literární soutěž výsledková listina 2020.pdf

 

Oceněné práce ve výtvarné soutěži 2020

 

Literární soutěž

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně společně s Nadačním fondem festivalu Jičín - město pohádky vyhlásily literární soutěž na téma „O čarovné vodě“. I přes problémy spojené s koronavirem, přišlo neuvěřitelné množství prací z celé České republiky. Porotci to neměli vůbec jednoduché, vybrat ze 165 soutěžních příspěvků ty nejlepší. 

Vyhlášení výsledků literární soutěže tradičně probíhá v knihovně v rámci festivalu Jičín-město pohádky. Letos se toto setkání bohužel nekoná. Výsledkovou listinu naleznete na webových stránkách knihovny (https://knihovna.jicin.cz) a festivalu Jičín – město pohádky (https://pohadka.cz). Vítězům budou dekrety a ocenění poslány poštou. 

Všem děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů nejen na poli literárním.

 

Mgr. Jana Benešová

ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně


 

Jan Košíček

předseda správní rady NF JMP

 

Výtvarná soutěž


NADAČNÍ FOND JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY 
ve spolupráci s deníkem Právo 
a katedrou výtvarné kultury a textilní tvorby 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
vyhlašují 
 
u příležitosti 30. ročníku festivalu JMP s podtitulem Voda voděnka 

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
na téma 
VODA ČARUJE
„…A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, sténá a vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné.“
Karel Čapek, Pohádka vodnická (Devatero pohádek)

  • Zvol libovolnou techniku - malbu, kresbu, koláž, grafiku aj. - formát libovolný, práce mohou být i prostorové (keramika, kašírování, dřevo aj. - libovolná velikost)
  • nekopíruj ilustrace z knížek
  • NEZAPOMEŇ na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/autorů, rok narození, třídu, adresu bydliště či školy, emailovou adresu, telefonní číslo (domů nebo do školy)
  • zapojit se může každý bez ohledu na věk
  • uzávěrka soutěže je 5. července 2020
  • svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu: Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, označte slovem SOUTĚŽ.

Odborná porota vybere ty nejzdařilejší práce, které budou odměněny. Jejich autoři budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení v rámci programu festivalu JMP v sobotu 12. září 2020 na velkém pódiu na Valdštejnově náměstí.
Oceněné práce budou v průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku a zveřejněny 
na www.pohadka.cz 

Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu. 
 

propozice výtvarné soutěže pro rok 2020 ke stažení najdete zde

 

FOTOGALERIE 2019

Prostorové práce

Kategorie Domov Petra Mačkov

Kategorie Dospělí

Speciální školy

Kategorie 14 - 18 let

Kategorie 11 - 13 let

Kategorie 8 - 10 let

Kategorie 6 - 7 let

Kategorie 3 - 5 let 

 

 

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru