Soutěže 2019

Výtvarná soutěž

 

FOTOGALERIE 2019

Prostorové práce

Kategorie Domov Petra Mačkov

Kategorie Dospělí

Speciální školy

Kategorie 14 - 18 let

Kategorie 11 - 13 let

Kategorie 8 - 10 let

Kategorie 6 - 7 let

Kategorie 3 - 5 let 

 

U příležitosti 29. ročníku festivalu JMP s podtitulem
Znám já jeden krásný zámek aneb Pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje
vyhlašují
Nadační fond Jičín – město pohádky ve spolupráci s deníkem Právo

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
na téma
ŽILI, BYLI NEJEN NA HRADECH A ZÁMCÍCH…

" Ten kousek země prý překročí středně rostlý obr několika kroky. Vám to bude trvat trochu déle, ale stojí to za to. Uslyšíte vyprávění zvětralých skal i středověkých hradů. Možná tu potkáte nějakého skřítka, čerta nebo vodníka. To tajemné místo se jmenuje Český ráj. " Lucie Seifertová z knihy Český ráj a jeho tajemství

• Zvol libovolnou techniku - malbu, kresbu, koláž, grafiku aj. - formát libovolný práce mohou být i prostorové (kašírované, keramika, dřevo aj. - libovolná velikost)
• nekopíruj ilustrace z knížek
• zapojit se může každý bez ohledu na věk
• NEZAPOMEŇ na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/ autorů, rok narození, třídu, adresu bydliště či školy, emailovou adresu, telefonní číslo (domů nebo do školy)
• uzávěrka soutěže je 10. července 2019
• svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu: Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín, označte slovem SOUTĚŽ.
Odborná porota práce posoudí a autoři těch nejzajímavějších budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a převzetí cen v rámci programu festivalu JMP v sobotu 14. září 2019 na velkém pódiu na Valdštejnově náměstí.
Vítězové budou zveřejněni na www.pohadka.cz a jejich práce budou v průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku.


Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu.

 

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru