Soutěže 2018

Výtvarná soutěž

Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve spolupráci s deníkem Právo a Správou Krkonošského národního parku vyhlašují u příležitosti 28. ročníku festivalu JMP

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA

TADY  JE  KRAKONOŠOVO

Připomeňte si večerníčky a znova přečtěte pohádky o moudrém vládci hor a podhůří, který ráno co ráno měřil mílovými kroky kopce i údolí, poslouchal, kde vyzvánějí zvonečky vřesů a zvonce hořců, věděl, kde je les nejhlubší a mech nejměkčí, kde se ve smrkovém třásňoví houpají veverky, bubnuje datel, z mlází vykukuje srnec… a celý ten učiněný ráj mu pomáhala střežit sojka pomocnice. 

 • Zvol libovolnou techniku ( malba, kresba, koláž, aj.) a libovolný formát; práce mohou být i prostorové ( kašírované, keramické, dřevo  aj. ) v libovolné velikosti
 • nekopíruj ilustrace z pohádkových knížek
 • zapojit se může každý, bez ohledu na věk
 • NEZAPOMEŇ na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/ autorů, rok narození, telefonní číslo, adresu bydliště či školy, třídu a emailovou adresu (domů nebo do školy)
 • uzávěrka soutěže je 10. července 2018
 • svoji výtvarnou práci ( originál) či prostorový výtvor  zašli/zašlete  na adresu: Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín , označte  slovem  SOUTĚŽ.

Odborná porota práce posoudí a autoři těch nejzajímavějších budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a převzetí cen v rámci programu festivalu JMP v sobotu 15. září 2018 na velkém pódiu na Valdštejnově náměstí.

Vítězové budou zvěřejněni na www.pohadka.cz a jejich práce budou v  průběhu festivalu budou práce vystaveny v obřadní síni jičínského zámku.

Těšíme se na vaše výtvarné návrhy!

Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu.

Propozice ke stažení a k tisku ZDE.

Fotografie vybraných ZDE.


Literární soutěž

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky a časopis Pastelka vyhlašují

v rámci 28. ročníku festivalu Jičín - město pohádky a 100. výročí vzniku Československé republiky

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA TÉMA

PRVNÍ  REPUBLIKA

 • Jak si hráli naši prarodiče, jaké byly jejich hry a jak tenkrát vypadaly dětské hračky?
 • Jaké vlastnosti dělají hrdinu hrdinou?
 • Jaká byla prvorepubliková MÓDA, co se „nosilo“?
 • Co tehdy znamenalo a co pro mě teď znamená slovo SVOBODA?
 • Co bys jako prezident – prezidentka udělal (a) pro svoji zem?

 

 • Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let.
 • Zasílejte jakékoliv literární útvary (popis, úvaha, rozhovor, vyprávění, nebo třeba i pohádku)
 • Do soutěže zasílejte své příspěvky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání dvou kopií v papírové podobě a jedné v elektronické formě). Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám Andrey Scháňkové, e-mail: schankova@knihovna.jicin.cz
 • Rozsah: maximálně dvě stránky A4.
 • Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a e-mailovou adresou (soukromou nebo školy). Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však iniciály autora).
 • Soutěžní práce zasílejte do 31. 5. 2018.
 • Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz a http://www.pohadka.cz. Nejlepší práce budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína a/nebo cenou časopisu Pastelka.
 • Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování svého příspěvku. Zaslané práce se nevracejí.

Propozice ke stažení a k tisku ZDE.

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru