Logo Festival Jičín Město pohádky

Soutěže 2017

Všechny soutěže ukončeny! Děkujeme všem za účast.


Výsledky výtvarné soutěže

Do výtvarné soutěže se zapojilo mnoho jedinců, ale i škol, školních družin, dětských domovů a další. Celkem k nám dorazilo neskutečných 1 138 výtvarných prací a výběr nejlepších z nich byl opravdu obtížný. Nicméně komise vybrala ty ,,nejlepší" práce s ohledem na věk autorů i zadané téma, a to „S Rumcajsem za českými tradicemi“. Hodnotila se i použitá technika, míra originality a zpracování. Níže můžete naleznout seznam výherců, kteří budou pozváni na slavnostní předání cen a diplomů během festivalu Jičín - město pohádky. Na vítězné práce se můžete přijít podívat od 13. do 17. září 2017 do obřadní síně jičínského zámku. Mnohokrát děkujeme za zaslané práce a výhercům blahopřejeme!

Výsledky výtvarné soutěže (.pdf)

Fotogalerie výherců ZDE!


Výtvarná soutěž

Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve spolupráci s deníkem Právo

vyhlašují u příležitosti 27. ročníku festivalu JMP a 50. výročí kreslené pohádkové postavy loupežníka Rumcajse

VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA

S RUMCAJSEM ZA ČESKÝMI TRADICEMI

 • zvol libovolnou techniku (malba, kresba…), formát libovolný
 • zapojit se může každý, bez ohledu na věk
 • NEZAPOMEŇ na zadní stranu obrázku připsat jméno autora, rok narození, telefonní číslo, adresu bydliště či školy,
  třídu a emailovou adresu (domů nebo do školy)
 • uzávěrka soutěže je 7. července 2017
 • výtvarnou práci (originál) zašli/zašlete na adresu: Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín
  s označením „SOUTĚŽ“

Autoři nejzajímavějších obrázků budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a převzetí cen v rámci programu festivalu
JMP v sobotu 16. září 2017 na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí.

Seznam vítězných prací bude zveřejněn na www.pohadka.cz a v průběhu festivalu budou práce vystaveny v obřadní síni
jičínského zámku a v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

Těšíme se na vaše výtvarné návrhy!

Zaslané práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu.

Propozice ke stažení a k tisku ZDE.


Literární soutěž

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky a časopis Pastelka vyhlašují

v rámci 27. ročníku festivalu Jičín - město pohádky a 50. výročí kreslené pohádkové postavy loupežníka Rumcajse

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA TÉMA

„Příběhy o skřítcích, zvířátkách a jiných bytostech z Rumcajsova revíru“

 • Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let.
 • Do soutěže zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou
  nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání 2 kopií v papírové
  podobě a 1 v elektronické formě).
 • Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám Andrey Scháňkové,
  e-mail: schankova@knihovna.jicin.cz
 • Rozsah: maximálně dvě stránky A4.
 • Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a e-mailovou adresou
  (soukromou nebo školy).
 • Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy
  (nenahrazuje však iniciály autora).
 • Soutěžní práce zasílejte do 31. 5. 2017.

Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně.
Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách knihovna.jicin.cz
a www.pohadka.cz. Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína a/nebo cenou časopisu Pastelka.

Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování a dramatizaci své pohádky. Zaslané práce se nevracejí.

Propozice ke stažení a k tisku ZDE.


Staň se YouTuberem

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Městská knihovna Písek a Nadační fond Jičín - město pohádky

STAŇ SE YOUTUBEREM!

Cestovní agentura Čtvrtek&Pilař uvádí …

aneb Co bys Rumcajsovi ve svém městě ukázal

 • Natoč youtubový příspěvek v rozsahu 1-5 minut.
 • Příspěvky odevzdej do 31. 7. 2017.
 • Zúčastnit se mohou všichni do 18 let.
 • Svůj příspěvek můžeš odevzdat na CD nebo flash disku do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
  nebo poslat formou odkazu na e-mail Sehnalova@knihovna.jicin.cz s předmětem „YT Rumcajs 50“.

Youtubeři budou odměněni výletem do spřáteleného města Písku. Během filmové přehlídky vybere odborná porota
tři nejlepší příspěvky, které odmění hmotnou cenou.

Zasláním příspěvku účastník dává souhlas k použití autorského videa během vybraných knihovních akcí k účelům propagace.

Propozice ke stažení a tisku ZDE.

Plakát ke stažení a tisku ZDE.

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru