Logo Festival Jičín Město pohádky

VYDEJTE  SE  PO  STOPÁCH  LOUPEŽNÍKŮ

Bylo, nebylo jedno království, ve kterém žil tuze lakomý a zlý král. Nespravedlivě kraloval, jeho poddaní museli těžce pracovat a téměř zadarmo. Okolo zámku byl hluboký les, ve kterém přebývali loupežníci. Nebyli to ale loupežníci zlí, byli hodní a nelíbilo se jim, jak král kraluje.                         

Jednoho dne přišla do královské kuchyně stará babička, byla hladová a poprosila o něco k jídlu. Kuchařka se nad babičkou slitovala a dala jí kousek tvrdého chleba. Uviděl to král, dal obě zavřít do vězení a rozhodl, že je druhý den kat popraví. 

Jakmile se tuto zprávu dozvěděli loupežníci, rozzlobili se a vymysleli na krále lest. Převlékli se za prince a vydali se na zámek, aby králi předali dar.  Ten je pozval do zámeckých komnat. U večeře začali loupežníci vyprávět o vzácném drahokamu, který se ukrývá uvnitř mohutné skály. Krále povídání zaujalo a rozhodl, že se vydá se svou družinou drahokam hledat. Jakmile ze zámku odjel, loupežníci rychle osvobodili babičku a kuchařku, vyloupili královskou pokladnici a vzali nohy na ramena. Při útěku si jich všimli strážní a začali troubit na poplach. Loupežníci se lekli, utíkali, co jim síly stačily a uloupený poklad cestou ztráceli. Utéci se jim podařilo, ale z lupu jim mnoho nezbylo. Poklad zůstal rozsypaný po krajině, kudy prchali.  

Když se král vrátil zpět na svůj zámek a zjistil, co se stalo, rozkázal bubeníkovi rozhlásit tu zprávu po celém království. Vyvěsili ji i vedle vchodu do královského zámku. A všichni lidé z království se snažili ztracený poklad najít a vrátit zpět do královské pokladnice. A král? Přestal být lakomý a zlý a snažil se svým kralováním lidem vrátit, co kdysi pokazil.

Děti, pomůžete jim také hledat?

Autorem pohádkového příběhu je Jana Šecová s dětmi MŠ U Kina, Jičín

Čtěte, kudy se vydáte, abyste nezabloudily:                                                                                                                    

1. U  vchodu  do pohádkového  zámku  v královském infostánku (Valdštejnovo náměstí) si vyzvedni plánek HRY Po stopách loupežníků, abys věděl, kudy utíkali. 

2. Cestou necestou  splň v loupežnických zastaveních  nejméně 5  úkolů – za každý splněný úkol získáš  grošík.

3. Získané grošíky vhoď do královské truhly na arkádovém nádvoří jičínského zámku. Za svoji pomoc budeš na památku obdarován a čeká tě i překvapení. 

Loupežnická zastavení označená obrázkem hlavy loupežníka najdeš u kostela sv. Jakuba, ve farní zahradě, v parku, na Rynečku (náměstí Svobody) a na zámeckých nádvořích. 

LOUPEŽNICKÁ ZASTAVENÍ:

PSANÍ BRKEM - zkus psát jako ve středověku u kostela sv. Jakuba   

HADÍ STUDÁNKA - vyrobme co nejdelšího hada  farní zahrada 

PELÍŠKOVA ZAHRÁDKA - pomoz Pelíškovi, aby jeho zahrádka rozkvetla farní zahrada 

U VODNÍKA - vylov si nebo vytvoř rybičku horní část zámeckého parku   

DRAČÍ JESKYNĚ - my se draků nebojíme  horní část zámeckého parku   

STAŇ SE RYTÍŘEM - chceš meč nebo štít? Tady jsi správně! dolní část zámeckého parku   

STAVÍME HRADY, DĚLÁME BÁBOVIČKY - velkolepá i jednoduchá díla Ryneček 

HRAVÉ ZÁLOŽKY - malý velký pomocník při čtení zámek  velké nádvoří 

UKAŽ, CO DOVEDEŠ!  - pohybové aktivity zámek  velké nádvoří 

STAŇ SE PRINCEZNOU - nezbytná výbava pro každou princeznu  zámek  velké nádvoří

 

... až se vrátíš z pohádkového Jičína domů, přečti si knížku O loupežníku Rumcajsovi, nebo jinou pěknou knížku.

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru