Logo Festival Jičín Město pohádky

Pozvánka na koncert sboru z Velké Británie

Město Jičín, Římskokatolická farnost Jičín a Nadační fond Jičín - město pohádky
ve spolupráci s Prague Concert Co si vás dovolují pozvat
na koncert sboru z Velké Británie

The Liverpool Blue Coat School Choir

22. 7. 2016 v kostele sv. Ignáce v Jičíně od 18:00 hodin.

Záštitu nad koncertem převzal starosta města Jičína JUDr. Jan Malý. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Jičíně.

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru