Logo Festival Jičín Město pohádky

Nadační fond Jičín - město pohádky

se rozhodl oživit podzimní dny tradicí, kterou určitě všichni znáte - dlabání dýní. Pojďte s námi strávit středeční odpoledne a vyrobte si domů svítilnu, která vás ochrání před zlými duchy.

S sebou - lžíci, nůž a dobrou náladu :-) 
Dýně jsou zajištěny.

A co je to ten Halloween?

Halloween je svátek spjatý s tradicemi a zvyky Keltů. Znamená „konec léta". Halloween je stanoven na poslední noc keltského roku z 31.října na 1. listopad. Tato noc je pokládána za nejmagičtější v roce. Podle Keltů je předěl mezi světem živých a královstvím neživých nejmenší. Dýňové lucerny vítají zemřelé a zároveň slouží jako ochrana před zlými duchy.

Naše tradiční Dušičky - vzpomínka na všechny zesnulé se slaví 2. listopadu

Patron festivalu

„Celý život se odvíjí od dětství.
A pokud máte krásné, hezké dětství,
tak nic nebrání tomu,
abyste měli krásný a hezký život.”

šupem nahoru